آسيب بافت نرم در كودكان

كودكان بدليل طبيعت فعال و پر جنب و جوش خود، اغلب در معرض آسيبهاى ضربه اى قرار دارند. كوفتگى همان آسيب و پارگى بافت نرم، پوست، عضلات و بافت زير جلدى است.

به دنبال كوفتگى يك پاسخ التهابى و سپس درد، تورم، و خونريزى ايجاد ميشود.

كوفتگى ها معمولا براى كودكان عادى، مسئله اى ايجاد نميكنند اما در كودكان با مكانيسم پاسخدهى مختل ( مانند مبتلايان هموفيلى )، مشكل ساز خواهند بود.

له شدگى ها در كودكان بسيار شايع است ( مثل گير كردن انگشتان بين دربها ) كه ميتوانند استخوان و ناخن را درگير كنند و ممكن است متورم و دردناك شوند. 

دررفتگى هنگامى روي ميدهد كه نيروهاى وارد بر مفصل، اندازه فضاى مفصلى را به شدت تغيير دهند. اين آسيب، همانند بدشكلى و عدم تحرك، مشكلات آشكار در راستاى اندام ايجاد ميكند.

دررفتگى ها ميبايست فورا جا انداخته شوند، تا التهاب منجر به افزايش درد نشود. پس از جا اندازى، اندام كودك براى مدتى بى حركت ميماند. 

اگر نيروهاى وارد بر اندام آنقدر قوى باشند كه منجر به پارگى بافت نرم شوند، ان را "رگ به رگ شدگى" مى گويند. همچنين اين نيروها ممكن است به عضلات، اعصاب، تاندون ها و رگهاى خونى آن ناحيه آسيب رسانند. درد ميتواند شديد يا خفيف باشد اما تورم و ناراستايى اندام معمولا ديده ميشود.

رگ به رگ شدگى را ميبايست به نحو مطلوب وضعيت داد و براى مدتى بى حركت نمود. در موارد شديد ممكن است اندام براى مدت ٣ تا ٦ هفته در گچ يا اسپيلنت قرار داده شود.

 

سيد محسن احكامى 

كارشناس ارشد كاردرمانى

مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى تاك

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک