اختلال ویژه زبانی

اختلال ویژه زبانی عبارت است از اختلال زبانی در شرایطی که مهارت های شناختی، حرکتی، حسی و غیر کلامی طبیعی است. بیمار مبتلا، حتی بدون مشکلات عاطفی، عصبی، حرکتی، حسی یا هوشی دچار اختلالات شدید در زبان شفاهی است.
در دسته کلی اختلال ویژه زبانی، زیرگروه هایی نیز وجود دارند که شامل اختلال ویژه زبانی معنایی- کاربردی و اختلال ویژه زبانی – دستوری می­باشد. این اختلال در پسران شایع تر است.

در حال حاضر علت ایجاد این بیماری ناشناخته است. البته شواهدی از نقش ناهنجاری های رشدی در قشر مغز و شواهدی از نقش ویژگی های خاص خانوادگی(ارثی) نیز در این اختلال وجود دارد.

یادگیری زبان با سرعت کم تر و در طول مدت زمان بیشتری انجام می شود.
به کار گیری قواعد دستور زبان، کم تر از حدی است که برای سن تقویمی بیمار انتظار می رود. مشکلاتی که در زمینه ی برخی قواعد دستور زبان وجود دارند، ممکن است تا دوران بزرگسالی نیز ادامه یابد.
خزانه واژگانی، واج ها و تکواژه های بیماران کمتر از کودکان همسن و سال آن ها است.
اگرچه کودکان دچار اختلال ویژه زبانی، قواعد دستور زبان را به همان ترتیب کودکان طبیعی فرا می گیرند، ولی سرعت فراگیری در آن ها کند است.
با افزایش طول گفته قواعد دستور زبان پیچیده تر می شود و سبب بروز الگوهای غیرطبیعی در جمله ها می شود.
مشکلاتی در زمینه استفاده از افعال گذشته و نشانه سوم شخص مفرد.
مشکلاتی در زمینه فراگیری واژه ها به ویژه افعال.
اختلال در پردازش شنیداری
اختلال در حافظه کوتاه مدت.
ممکن است کودکان بزرگتر اختلال هایی را در درک استعاره ها و مفاهیم انتزاعی نشان دهند.
به رویکردهای دیگران برای برقراری ارتباط پاسخ نمی دهند یا پاسخ نامناسب می دهند.
مشکلاتی در زمینه مهارت های کاربردی.
ممکن است دچار اختلالات چشمگیری در تولید صدا باشند.

اختلالات همراه با بیماری و سایر مشکلات

اختلال در مهارت های بازی نمادین، سازشی و یا یکپارچه سازی
افزایش احتمال بروز مشکلاتی در مهارت های خواندن و یا سایر مهارت های تحصیلی.
اختلالات شناختی غیرکلامی نیز ممکن است وجود داشته باشد.
مشکلاتی در زمینه برقراری کنش متقابل اجتماعی با همسن و سالان
پیش آگهی
اختلال ویژه زبانی در صورت درمان نشدن تا بزرگسالی ادامه می یابد. مطالعات نشان داده اند درمان موثر هم تداوم خواهد داشت و هم تعمیم پیدا خواهد کرد.

آسیب شناسان گفتار و زبان مجرب تاک با ابزارهای کامل جهت سنجش و درمان آسیب ویژه زبانی ، آماده ارایه خدمات می باشند.

مجموعه تاک سعادت آباد
غرب تهران
گفتاردرمانی کاردرمانی

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک