بازى ها در دوره هاى مختلف زندگى :بخش اول

بدو تولد

كودك از بدو تولد بازى را شروع ميكند و همراه با فزايش سن و كسب تجربه نوع بازى خود را عوض مى كند.

اوائل تولد، بدن كودك مركز بازى هاست.

-ابتدا حالت رفلكسى داشته سپس به بازى تبديل مى شود.

١٢ هفتگى

توان كنترل برخى از عضلات بطور ناقص.

گوش دادن با دقت به موسيقى و عكس العمل در برابر صدا.

احساسات خود را در برابر ديدن اسباب بازى نشان مى دهد.

قراردادن اسباب بازى هاى رنگى و متفاوت در اختيار كودك.

٤ ماهگى

رشد عضلات كودك به حدى رسيده كه توانايى كنترل سر خود را دارد.

دست دراز كردن براى گرفتن اشيا و تعقيب آنها تا ١٨٠ درجه.

شروع به تجربه اندام خود.

به آب بازى علاقمند مى شوند.

 گوش دادن به هر صدايى براى او لذت بخش است.

٧ماهگى

حركات كودك بيشتر مى شود و توانايى گرفتن اشيا را در دست دارد.

توليد صداهاى گوناگون.

پرتاب كردن اشيا و به هم كوبيدنشان براى توليد صدا.

بردن اشيا به دهان خود.

جالب ترين اسباب بازى برايشان جغجعه است.

رعايت اصول ايمنى از طرف والدين ضرورى است.

١٠ ماهگى

سينه خيز رفتن و ايستادن.

پيدا كردن اسباب بازى هاى پنهان شده در حضورشان.

كشيدن اسباب بازى و تكه تكه كردنشان.

علاقه زياد به اسباب بازى هاى صدا دار.

كودك بيشتر از سه حس بويايى، چشايى و لامسه استفاده ميكنند.

اسباب بازى هاى ساده نياز دارد.

از كتاب بازى درمانى از خردسالى تا كهنسالى

 

مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى تاك

 

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک