براى كمك به كودكان اوتيسم در محيط همسالان چه كنيم

يكى از ابزار هاى اصلى در درمان كودكان اوتيسم خود محيط مى باشد كه با ايجاد تغييراتى در عوامل آن نتايج خوبى مى توان گرفت

از كودكان اطراف او در محيط بازى يا آموزشى بخواهيد او را با نامش بلند و بار ها صدا بزند

در ارتباط با كودك اوتيسم از ديگر بچه ها بخواهيد از جملات ساده و حركات بدنى استفاده كند

نوازش، لمس و ارتباط فيزيكى به تسهيل اين رابطه كمك مى كند

بازى هاى مورد علاقه او انتخاب شوند اولين بارى كه در يك بازى كودك مشاركت كند شما جلسه درمانى موفقى را پشت سر گذاشته ايد

يادمان باشد كه شرط اول آن لذت بردن كودك از بازيست و نبايد يك هدف درمانى شناختى مشخص مد نظر باشد

عليرضا ساعى

روانشناس شناختى

مركز كاردرمانى گفتاردرمانى تاك سعادت آباد غرب تهران شمال غرب تهران

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک