تمرينات حركتي براي تسريع در درمان كودك مبتلا به اختلال يادگيري

والدین عزیز می توانند با انجام این تمرینات و بازی ها در تسریع روند بهبودی فرزند خود به مربی مرکز اختلالات کمک کنند و در ضمن این بازیها و تمرینات در کودکان سالم نیز منجر به بهبود یادگیری و پیشگیری از اختلالا یادگیری می شود.
الف- فعالیت های حرکتی درشت
1- گام به جلو : کودک را وادارید که از یک مسیر مستقیم یا خمیده که روی زمین مشخص شده به سوی هدف تعیین شده برود . البته هر چه مسیر باریکتر باشد کار مشکل تر است و گام آهسته بسیار مشکل تر از گام سریع و را ه رفتن بدون کفش دشوارتر از را ه رفتن با کفش است .
2- گام به عقب : همان مسیر پیشین این باربه عقب طی می شود .
3- گام به پهلو ها : ازکناره های مسیر تعیین شده کودک می تواند برای رفتن استفاده کند . ابتدا پای راست خود را در طرف راست مسیر و بعد پای چپش را در طرف چپ آن بگذارد و پس از طی مسافتی به صورت ضربدری عمل می کند .
4- حرکات گوناگون : کودک در مسیرهای گوناگون حرکت می کند در حالیکه اشیائی را حمل می کند . او باید اشیاء را در نقاط مشخص رها کند . مثلاً توپی را در سبد بیندازد ، یا با تمرکز چشمان خود به نقاطی از اتاق حرکت کند .
5- تقلید راه رفتن حیوانات : در اینجا کودک راه رفتن حیوانات را تقلیدمی کند .
6- عبور از نردبان : نردبانی را روی زمین بخوابانیدکودک باید از وسط پله ها ، به جلو و عقب برود ویا از وسط پله ها با پرش رد شود.
7- راه رفتن متقاطع : در این شیوه کودک با گذاشتن یک پا در مقابل خود دست متقابل خود را به سوی آن می برد ، چشمهاو سر را نیز در جهت دستش قرار دهد
8- عبور از روی نشانه ها : روی زمین اشیائی به عنوان جای پا یا نشانه هائی برای گذاشتن پای چپ یا راست قرار دهید . کودک باید با قرار دادن پای خود روی نشانه های درست مسیر را طی کند .
9- بازی قوطی : به کودک دو قوطی داده می شود ، یکی در مقابل او ودیگری در پشت او قرار دارد . او باید با جفت پاهایش توی قوطی مقابل بپرد ، بعد یکی از دستهایش را به عقب برد و قوطی پشت سری را بردارد و مقابل خود قرار داده و پرش بهمین ترتیب ادامه بدهد تا به نقطه پایان مسیر برسد .
10- گذشتن از کنار خطوط : خطوط رنگی گوشه دار یا مارپیچ روی زمین بکشید و کودک را وادار کنید که از کنار این خطوط عبور کند( طناب
11- حرکت دادن دست ها و پاها : کودک روی زمین به طور طاقباز می خوابد و اعضاء بدن خود را مطابق دستور حرکت می دهد . با حرکت اندامهای دو طرف می توان کاررا شروع کرد .
12- سینه خیز رفتن
13- خزیدن با مانع : از کودک بخواهید که یک مسیر تعیین شده با موانع سر راه را طی کند .
-تمرینات چوب موازنه ( حفظ تعادل )
14- گام به جلو : کودک به آرامی از روی تخته موازنه به طرف جلو حرکت می کند . هم گام بلند هم گام کوتاه
15- گام به عقب 16- گام زدن کناری
17- اسکیت برد 18- نشستن و برخاستن
19- چرخ و پرش 20- لی لی کردن
21- تمرینات جستن و پیچ پیچک 22- گام های سرعت
23- پرش جفت پا 24 - مهارت های طناب (انواع طناب زدن )
ب - تمرینات تن آگاهی و نقش اندام ها
1- اشاره به اندامها 2-آدمک متحرک
3- بازی بابام میگه 4- اجزائ فراموش شده
5- معمای قطعات 6-نقاشی در اندازه طبیعی
7- شناخت اندامها ی بدن از طریق دست زدن به آنها
8-لال بازی ( پانتومیم )
9- پیگیری دستورا ت 10- پیچ و تاب در حرکات
11- بیا ن چهره ئی 12- بازی در آب
13- برآورد (تخمین زدن )
ج- فعالیت های حرکتی ظریف
- تمرینات هماهنگی چشم و دست
1- ترسیم باردگیری 2- کنترل آب
3- بریدن با قیچی 4- نمونه سازی
5- بند بستن 6 - بازی وردنه یا نورد
7- تمرینات مداد و کاغذ 8- آدمک خیمه شب بازی (عروسک گردانی )
9- گیره های لباس 10 - کپی طرحها
11- تا کردن کاغذ
-تمرینات روی تخته سیاه :
کپهارت (1960) پیشنهاد می کند که تمرینات روی تخته سیاه باید قبل از فعالیت مداد و کاغذ انجام شود . زیرا روی تخته رشد عضلات بزرگ را فراهم می سازد و روی کاغذ عضلات کوچک .
12- تمرین نقطه ، نقطه

مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى تاك
سعادت آباد، خ سرو غربي، پلاك ١٤٥

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک