تکامل طبیعی در 2 سالگی

کودک در این سن به راحتی راه می رود و چرخیدن، برگشتن و به عقب نگاه کردن تعادل او را بر هم نمی زند. کودک در دو سالگی پله ها را به شکل یکی یکی بالا می رود یعنی پای پایین را کنار پای بالایی می گذارد. در این سن ممکن است هنوز پای کودک کمی حالت پرانتزی داشته باشد اما این الگو فیزیولوژیک می باشد و به تدریج. و با قد کشیدن کودک رفع می گردد اما الگوهایی مانند عقب زدن زانوها و نوک پنجه راه رفتن و چرخش پاها به داخل و یا خارج طبیعی نمی باشد و نیازمند تمرینات مناسب کاردرمانی جهت رفع الگوی غلط است. از لحاظ گفتاری کودک در 2 سالگی قادر است جملات سه کلمه ای شامل فعل فاعل و مفعول را بکار ببرد.البته این حالت برای همه کودکان الزاما وجود ندارد اما عدم صحبت در این سن و یا وجود لکنت نیازمند مشاوره گفتاردرمانی می باشد. از لحاظ حرکات ظریف کودک می تواند از فنجان خود آب بنوشد و از قاشق استفاده کند. کودک می تواند با 3 تا 4 مکعب برج بسازد و با توپ بازی کند و به آن شوت بزند. سید روح اله افتخاری کارشناس ارشد کاردرمانی مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی تاک سعادت آباد_خ سرو غربی_پلاک145

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک