تکامل طبیعی نوزاد 5 و 6 ماهه

نوزاد 5 ماهه در این سن به تدریج غلت زدن را شروع می کند و البته ابتدا از حالت خوابیده به شکم به سمت پشت شروع می کند و در مرحله بعد الگوی عکس را نشان می دهد.
شیر خوار می تواند در حالت ایستاده پاها را صاف نگه دارد. شیرخوار می تواند فعالیت های دو دستی نشان دهد.

نوزاد 6 ماهه به تدریج خزیدن را آغاز می کند و می تواند در حالت خوابیده به شکم روی دست های صاف بایستد.کودگ به کمک دست های والدین می تواند بلند شود و بنشیند.
در حالت خوابیده به پشت می تواند پاها را بالا بیاورد و با آن ها بازی کند اما در گرفتن با دست ها هنوز از کف دست استفاده می کند.
از لحاظ اجتماعی می تواند به صورت های ناآشنا واکنش نشان دهد و صورت کودک تغییر می کند.
از لحاظ گفتاری نوزاد 6 ماهه می تواند سیلاب هایی مثل دادا، ماما، من من، را پشت سر هم ادا کند.

سید روح اله افتخاری
کارشناس ارشد کاردرمانی

مرکز توانبخشی تاک
سعادت آباد خ سرو غربی پلاک 145

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک