تکامل نوزاد در ماه اول زندگی

الگوی بدن نوزاد 1 ماهه به حالت خمیده است یعنی دست ها و پاها در حالت خمیده قرار دارد. قوام عضلات بدن نوزاد تا حدود 2 تا 3 ماهگی افزایش پیدا می کند.
اگر نوزاد در حالت خوابیده به شکم قرار گیرد سر را از روی تخت بلند می کند و به یک سمت می چرخد. اگر نوزاد در وضعیت خوابیده به پشت قرار بگیرد نوزاد سر را در خط وسط نگه نمی دارد و سر را به چپ و راست می چرخاند.
اگر زیر بغل نوزاد را با دو دست بگیریم و او را در حالت ایستاده نگه داریم، نوزاد دارای قوام طبیعی کف پاها را زمین می گذارد و می تواند به شکل رفلکسی الگویی شبیه راه رفتن را نشان دهد. این رفلکس طی چند هفته بتدریج از بین می رود.
نوزاد با تکامل به نور و صدا پاسخ می دهد و با تاباندن نور به چشمانش پلک ها را می بندد و ابروها را چین می دهد.
نوزادان اولین یافته های خود را از طریق حس لمس دریافت می کنند. نوزادان به گرمی، سردی، نرمی و سختی بسیار حساس می باشد و در این مقوله بویژه به تماس پوست مادر بسیار حساس است.
مکیدن شیرخوار اولین و مهمترین واکنش او در ممورد تحریک پوستی نسبت به مادر می باشد و داشتن الگوی مکیدن تا حدی زیادی نشان دهنده سلامت نوزاد است.
در پایان 1 ماهگی شیرخوار قادر است در حالت خوابیده به شکم سر را برای چند لحظه نگه دارد اما سر بعد از چند لحظه به عقب می افتد.
نوزاد در پایان 1 ماهگی می تواند بر روی اشیا بخصوص رنگی، چشم ها را متمرکز نموده و تا حدی شی را دنبال کند. شیرخوار در مورد چهره مادر بسیار حساس تر است.

سید روح اله افتخاری
کارشناس ارشد کاردرمانی

مرکز توانبخشی تاک
سعادت آباد_خ سرو غربی_پلاک145

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک