تکامل نوزاد در ماه چهارم عمر

نوزاد در حالت خوابیده به شکم سر را کاملا بالا می آورد و می تواند روی آرنج ها تکیه کند. هنگام بلند شدن کاملا سر را بالا می گیرد.
نوزاد در حالت نشسته با گرفتن تنه می تواند سر را در راستای تنه نگه دارد و در حالت تکان دادن دست ها را به پهلو روی زمین می گذارد.
نوزاد در بسیار ی از اوقات از کف دست و انگشتان برای بازی با اشیااستفاده می کند.
شیر خوار از لحاظ اجتماعی خنده صدادار می کند و در ارتباط با والدین و خواهر و برادر به شدت هیجان زده می شود و خنده های طولانی نشان می دهد.
شیرخوار دراین سن با حروف بسیار بازی می کند و می تواند فوت کند و با لب ها صدا در بیاورد.

سید روح اله افتخاری
کارشناس ارشد کاردرمانی

مرکز توانبخشی تاک
سعادت آباد_خ سرو غربی_پلاک145

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک