تکامل نوزاد در 3 ماهگی

نوزاد در 2 تا 3 ماهگی می تواند به دست هایش نگاه کند و دست ها را به یکدیگر لمس کند. نوزا می تواند در حالت نشسته تا حدی سر را در حالت مستقیم نگه وارد و سر به عقب نیافتد. نوزاد در حالت بلند شدن از حالت خوابیده به نشسته می تواند سر را در راستای تنه نگه دارد. نوزاد در این سن می تواند شی را با دست نگه داشته و آن را به سمت دهان ببرد. شیرخوار 3 ماهه شی رنگی را در حدود 180 درجه به اطراف بچرخاند و در اغلب اوقات سر را هم می چرخاند. نوزاد با حروف بیشتری بازی می کند و تلاش بیشتری برای برقراری ارتباط از خود نشان می دهد. سید روح اله افتخاری کارشناس ارشد کاردرمانی مرکز توانبخشی تاک سعادت آباد_خ سرو غربی_پلاک145

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک