خدمات کلینیک توانبخشی تاك

خدمات كلينيك توانبخشی رویش غرب عبارتند از:

*اولین مرکز مداخله زودهنگام نوزادان

* كاردرمانى جسمی کودکان

* کاردرمانى ذهنی

* کاردرمانی درکی حرکتی، حسی حرکتی و یکپارچگی حسی Sensory Integration

*کاردرمانی در اختلالات دست و مهارت های ترسیمی و نوشتاری

*کاردرمانی در اختلالات بینایی(استرابیسم، اختلالات ادراک بینایی)

*گفتاردرمانی (cranial nerves stimulation_ زبان آموزی)

* توانبخشی شناختی

*آموزش کودکان استثنایی

* تست هوش کودکان

* مشاوره تحصیلی

خدمات این مرکز مبتنی بر رویکردهای توانبخشی عصبی Neurorehabilitation و بر طبق آخرین روش های علمی روز می باشد و توسط کارشناسان ارشد کاردرمانی، گفتاردرمانی ، علوم شناختی و روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ارایه می گردد.

مرکز توانبخشی تاک