درآمد خانواده، موفقیت آکادمیک و آناتومی مغز!

 

 

آخرین تحقیقات دانشمندان دانشگاه های ام آی تی و هاروارد نشان می دهد بین سطح درآمد خانواده های آمریکایی و آناتومی مغز فرزندان این خانواده ها ارتباط وجود دارد!
 در تحقیق انجام شده، فعالیت مغزی 58 دانش آموز 13-12 ساله مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان می دهد ضخامت کورتکس لوب های تمپورال (گیجگاهی - مسئول ذخیره سازی اطلاعات) و اکسی پیتال (پس سری - مسئول پردازش اطلاعات بینایی) دانش آموزانی که از خانواده های با درآمد بالا هستند، «بیشتر» از ضخامت کورتکس مغز دانش آموزان خانواده های با درآمد پایین است. گفتنی است مقدار «ماده ی سفید» مغز این دو گروه، تفاوت معنی داری با هم ندارند.
محققین معتقدند این اختلاف آناتومیک مغز، در موفقیت های آینده ی این دو گروه تاثیر دارد. آن ها می گویند تفاوت ساختاری یاد شده، با حمایت و رسیدگی بیشتر به گروه با درآمد پایین، از بین می رود چون مغز پلاستیسیتی بالایی دارد و می تواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

كاردرمانى گفتاردرمانى تاك سعادت آباد

عليرضا ساعى روانشناس شناخت

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک