راهکارهایی برای کمک به بلعیدن قرص های دارویی در کودکان دارای اتیسم

با رشد سنی کودک، داروها کمتر به صورت شربت خوراکی و بیشتر به صورت قرص مورد استفاده قرار میگیرد.

صبر نکنید که او مریض شود تا اینکه ببینید آیا او میتواند قرص راببلعد یا نه،تمرین در حالت آرامش و غیر اورژانس نتایج بهتری را عاید شما میکند.

میتوانید با بطری آب و شکلات های رنگی کوچک این تمرین را انجام دهید.

استفاده از بطری آب به جای لیوان، کودک را مجبور میکند که سر خود را به عقب بکشد و این خود در بلعیدن قرص کمک میکند.

گذاشتن قرص لای قاشق بستنی میتواند به کودکانی که به شدت با بلعیدن قرص مقاومت میکنند، کمک کننده باشد

کاردرمانی گفتاردرمانی تاک

علیرضا ساعی

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک