رونمایی کتاب شعر به نفع کودکان اوتیسم

مجموعه شعر «سن من سیز یاشایا بیلمه یه جک سن» سروده خانم مریم اسدی، در نگارخانه برگ به نفع کودکان اوتیسم رونمایی شد. به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی نگارخانه برگ، در این مراسم که با حضور شاعر کتاب، نمایندگانی از انجمن اوتیسم ایران و شاعران نام آشنای کشور برگزار شد. سمیه اسدی درباره دلیل اصلی پیوندش با انجمن اوتیسم گفت: «طیف اختلال اوتیسم یه بیماری نیست که یک روز شروع شود و یک روز پایان یابد، یک اختلال است که می‌تواند تمامی شئونات زندگی خانواده کودک دارای طیف اختلال اوتیسم را تحت الشعاع خود قرار دهد و به همین دلیل است که من پس آشنایی با این اختلال و این انجمن تصمیم گرفتم که از فضای رونمایی کتابم برای معرفی این انجمن استفاده کنم و همچنین مبلغ تاچیز فروش چاپ اول کتاب را به کودکان اوتیسم تقدیم کنم» سعیده صالح غفاری، مدیر عامل انجمن اوتیسم ایران نیز ضمن قدردانی از سمیه اسدی از تمامی هنرمندان خواست که با توجه و دقت بیشتری به اخنلال طیف اوتیسم نگاه کتتد و با قدرت هنر، کمک کنند تا کودکان زمان طلایی توانبخشی را از دست ندهند. در ادامه این مراسم تورج، یکی از فرزندان اوتیسم با نواختن پیانو، یک بار دیگر به هنرمندان حاضر در جمع یادآوری کرد که اوتیسم تفاوتی است که با درک آن، می توان شرایط مناسب جهت شکوفایی توانایی های کودکان طیف اوتیسم را فراهم کرد.

مرکز توانبخشی تاک