زردی طول کشیده نوزادان

زردی دوره نوزادی یکی از بیماریهای شایع دوره نوزادی می باشد که اگر میزان آن از محدوده خاصی بیشتر شود باعث آسیب های جدی مغزی و عصبی به نوزادان میگردد. معمولا زردی نوزادان در طی دو هفته اول زندگی برطرف می گردد ولی در صورتی که زردی نوزادی بعد از دوهفتگی در نوزادان رسیده وبعد از سه هفتگی در نوزادان نارس ادامه یابد آن را اصطلاحا زردی طول کشیده می گویند. معمولا در این موارد شدت زردی کمتراز مقداری هست که باعث آسیب مغزی شود ولی نکته مهمی که وجود دارد بررسی علت ادامه زردی دراین نوزادان می باشدکه باید دراین موارد حتما صورت پذیرد. علل عمده زردی طول کشیده شامل کم کاری غده تیروئید-عفونت ادراری – بیماری فاویسم – بیماری گالاکتوزمی – سندرم داون – سندرم ژیلبرت می باشد. در صورتی که در بررسی های بعمل آمده علل فوق رد شوند ونوزاد شیر مادر خوار باشد این زردی زردیناشی از شیر مادر تلقی می شود که می تواند 6 هفته وحتی در برخی مواقع تا 3 ماه ادامه یابد که اگر میزان آن در محدوده ریسک بالا نباشد اقدام خاصی لازم نیست وبتدریج برطرف خواهد شد. زردی دوره نوزادی یکی از بیماریهای شایع دوره نوزادی می باشد که اگر میزان آن از محدوده خاصی بیشتر شود باعث آسیب های جدی مغزی و عصبی به نوزادان میگردد. معمولا زردی نوزادان در طی دو هفته اول زندگی برطرف می گردد ولی در صورتی که زردی نوزادی بعد از دوهفتگی در نوزادان رسیده وبعد از سه هفتگی در نوزادان نارس ادامه یابد آن را اصطلاحا زردی طول کشیده می گویند. معمولا در این موارد شدت زردی کمتراز مقداری هست که باعث آسیب مغزی شود ولی نکته مهمی که وجود دارد بررسی علت ادامه زردی دراین نوزادان می باشدکه باید دراین موارد حتما صورت پذیرد. علل عمده زردی طول کشیده شامل کم کاری غده تیروئید-عفونت ادراری – بیماری فاویسم – بیماری گالاکتوزمی – سندرم داون – سندرم ژیلبرت می باشد. در صورتی که در بررسی های بعمل آمده علل فوق رد شوند ونوزاد شیر مادر خوار باشد این زردی زردیناشی از شیر مادر تلقی می شود که می تواند 6 هفته وحتی در برخی مواقع تا 3 ماه ادامه یابد که اگر میزان آن در محدوده ریسک بالا نباشد اقدام خاصی لازم نیست وبتدریج برطرف خواهد شد. - مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى تاك سعادت آباد، خ سرو غربى، پلاك ١٤٥

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک