زمان شروع کاردرمانی در فلج مغزی

فلج مغزی یکی از رایج ترین بیماری های تکاملی در کودکان می باشد که به علل مختلفی ایجاد می گردد که شایع ترین آنها تولد زودهنگام نوزاد و مشکلات ایجاد شده برای نوزاد در حین تولد مانند کمبود اکسیژن و هایپوگلیسمی می باشد. فلج مغزی انواع مختلفی دارد و همینطور در شدت های بسیار مختلفی رخ می دهد. هدف از این مقاله سخن گفتن در مورد زمان مناسب شروع درمان کاردرمانی برای این کودکان است. امروزه بر اساس پیشرفته ترین نگاه درمانی شروع کاردرمانی در زمانی می باشد که نوزاد، high risk شناخته می گردد، یعنی با توجه به شرایط خاصش احتمال مشکلات تکاملی برای او بالاست. بنابر این شروع کاردرمانی در اوایل تولد می باشد یعنی زمانی که هنوز تشخیص قطعی فلج مغزی برای نوزاد گذاشته نشده است. دلیل شروع زود هنگام درمان این می باشد که در این هنگام می توان روند رشد نوزاد را جهت دهی گردد و قبل از شروع الگوهای اسپاستی سیتی و بدشکلی در بدن کودک مانع از شکل گیری آن شد و یا از شدت آن کاست. متاسفانه در کلینیک هنوز با کودکانی مواجه می شویم که با الگوهای نامناسب در سر و گردن و یا اندام ها به ما مراجعه می کنند و این نشانگر نیاز به تلاش بیشتر برای جاانداختن مداخلات بهنگام در نوزادان است والبته خبرهای خوبی هم وجود دارد. ظاهرا وزارت بهداشت در حال تهیه طرح های جدید برای انجام بهنگام مداخلات کاردرمانی در نوزادان نارس و high risk است. بهرحال والدین چنین کودکان باید سعی کنند در اولین فرصت از مشاوره های مناسب کاردرمانی استفاده کنند تا بتوان از سنین طلایی یعنی زیر یکسالگی برای کسب بهترین نتیجه درمانی استفاده کرد.

سید روح اله افتخاری

کارشناس ارشد کاردرمانی

 

مرکز كاردرمانى و گفتاردرمانى تاک سعادت آباد_ خ سرو غربی_ 

كاردرمانى غرب تهران،گفتاردرمانى كاردرمانى شمال تهران

كاردرمانى جسمى، كاردرمانى ذهنى، 

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک