سموم دوران باردارى

برخي نقايص زمان تولد ممكن است ناشي از تغييرات نامطلوب در محيط جنيني باشند. عواملي كه تاثير منفي بر رشد جنين دارند، عوامل سمي يا تراتوژن ناميده مي شوند. داروها، اشعه و مواد شيميائى شايعترين اين عوامل مي باشند. در ادامه به برخي از انواع شايع تراتوژنها و اثرات ممكن آنها بر رشد جنين اشاره ميشود: الكل: عقب ماندگي رشد داخل رحمي، اختلالات ذهني و مرده زايي، سندروم جنين الكلي، بيش فعالي، اختلالات رفتاري و ناتوانايي هاي يادگيري. آسپرين: در مقادير زياد ممكن است كشنده يا علت بروز خونريزي باشد. كافئين: در مقادير زياد، احتمال سقط شدن و بد شكلي هاي اندامي و اسكلتي را افزايش مي دهد. مصرف اندك تاثيري بر جنين ندارد. تتراسايكلين: لكه دار شدن دندان ها، ممانعت از رشد استخواني. توتون: عقب ماندگي رشدي داخل رحمي. داروهاي آرام بخش: ممكن است منجر به بروز نشانه هاي ترك دارو در دوران نوزادي شوند. اشعه درماني: ناهنجاري هاي مادرزادي، عقب ماندگي رشدي، آسيب كروموزومي، نقايص ذهني و مرده زايي. برخي حشره كش ها: ناهنجاري هاي مادرزادي. سرب: سقط خودبخودي، عقب ماندگي رشدي داخل رحمي، ناهنجاري هاي مادرزادي، كم خونى، ميتواند كشنده باشد. سيد محسن احكامى كارشناس ارشد كاردرمانى مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى تاك سعادت آباد، خ سرو غربي، پلاك ١٤٥

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک