سندروم آسپرگر

كودكان مبتلا به سندروم آسپرگر بر خلاف مبتلايان به اوتيسم، تاخيرات باليني قابل ملاحظه در رشد مهارتهاي زباني را نشان نمي دهند. مشخصه هاي اصلي اين اختلال عبارتند از : آسيب شديد و پايدار در تعامل اجتماعي و رفتار، علايق و فعاليت هاي محدود و تكراري. تاثير اين نقايص بر مهارت هاي روزمره زندگي قابل توجه است.
چنين كودكاني رشد شناختي عادي و مهارتهاي خودياري متناسب با سن را در كنار آسيب هاي تعامل اجتماعي نشان مي دهند.
اگرچه مهارت هاي زباني، متناسب با سن مي باشند، ويژگي هاي خصيصه اي كودكان مبتلا در زمينه ارتباط كلامى شامل اظهارات ضمني و با جزئيات بسيار از وقايع، عدم ارئه نظر شفاف و تك نگري مي باشند. اغلب علاقه افراطي به حروف يا ارقام خاص و فقدان ارتباط غير كلامي و همدردي را نشان مي دهند. آنها تمايل به دروني سازي احساسات و درك ضعيفي نسبت به عاطفه ديگران دارند.
شيوع اين اختلال در پسرها ٥ برابر دخترها است. درمان مشتمل بر مداخلات حمايتي و نشانه اي مي باشد. اين خدمات عبارتند از : برنامه هاي آموزشي خاص، كمك به رشد عملكرد انطباقي، تدابير حل مشكل و آموزش مهارت هاي اجتماعي، گفتارى، زبانى و حرفه اي.

سيد محسن احكامى
كارشناس ارشد كاردرمانى

مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى تاك
سعادت آباد، خ سرو غربي، پلاك ١٤٥

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک