سندروم تونل كارپ ( CTS )

فشار بر عصب مديان در ناحيه مچ و يا سندروم تونل كارپ شايعترين نوروپاتي فشاري اندام فوقاني است. پيك بيماري بين سن ٣٥ تا ٤٥ سالگي است. ابتلا در زنان بيشتر از مردان است. علل اين سندروم در سه گروه طبقه بندي مي شود: ١- علل آناتوميك: شكستگي ها، دررفتگي ها، تومورها، كيست ها... ٢- علل التهابي و نوروپاتيك: ديابت و الكليسم، بارداري و اختلالات تيروئيد ٣- علل مكانيكي: حركات تكراري مچ و انگشتان، ارتعاش ( كارگران، كاربران كامپيوتر) - تظاهرات باليني در بيماران مبتلا به CTS شامل درد و پارستزي در محل توزيع حسي عصب مديان مي باشد. اين علائم شب ها تشديد شده و با حركات تكراري و قوي دست بدتر مي گردد. گاهي ضعف و خام حركتي نيز گزارش مي شود. صاف كردن و يا تكان دادن دست باعث بهبودي علائم مي شود. تشخيص دقيق و زودهنگام در تعيين درمانهاي كنسرواتيو مناسب(غير تهاجمي و جراحي)، و همچنين كانديداهاي جراحي بسيار حائز اهميت است. تشخيص و درمان اين سندروم قبل از بروز نقص آكسوني در عصب مديان ضروري است. همچنين تجويز اسپلينت در سه ماهه اول شروع علائم، بسيار موثر است. مطالعات نشان داده است كه فشار تونل كارپ با افزايش درجه فلكسيون و اكستانسيون مچ ( حركت مچ به بالا و پايين )، افزايش مي يابد، بنابراين بهترين وضعيت براي مچ درون اسپلينت ، وضعيت نوترال مي باشد. در اين وضعيت فشار درون تونل كاهش يافته و جريان خون عصب نيز افزايش مي يابد. از اين اسپلينت شب ها مي توان استفاده كرد. در مواردي كه درد دائمي است و يا با فعاليت افزايش مي يابد بهتر است از اسپلينت بطور تمام مدت حتي حين كار استفاده نمود. داروهاي خوراكي NSAID ( داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي ) و يا تزريق كورتيكو استروئيد درون تونل كارپ يكي از درمانهاي كنسرواتيو سندروم محسوب مي شود. پس از تزريق به مدت ٣ تا ٤ هفته اسپلينت مچي تمام مدت و سپس به مدت ٣-٨ هفته ديگر فقط شب ها از اسپلينت استفاده مي شود. معمولا تزريق و اسپلينت در ٤٠ تا ٨٠ درصد بيماران سبب تخفيف علائم مي گردد. بيماران بايد از مشت كردن، گرفتن و نگه داشتن اشياء و حركاتي چون تايپ با انگشتان اجتناب كنند. انجام تمرينات لغزش تاندوني و لغزش عصب مديان به تعداد ٥ بار كه ٣ تا ٥ بار در روز تكرار شود، توصيه مي شود. انجام تمرينات لغزش عصبي بويژه پس از درمان جراحي سندروم، به منظور كاهش تشكيل چسبندگي بسيار حائز اهميت است. سيد محسن احكامى كارشناس ارشد كاردرمانى مركز كاردرماني و گفتاردرمانى تاك سعادت آباد، خ سرو غربي، پلاك ١٤٥

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک