سن مناسب ارجاع نوزاد به کاردرمانی

بر اساس نگاه سنتی که متاسفانه هنوز در میان پزشکان رایج می باشد زمان مناسب ارجاع کودکان به توانبخشی (کاردرمانی و گفتاردرمانی) زمانی است که تشخیص قطعی طبق تعریف علمی برای کودک گذاشته شده باشد (به عنوان مثال 18 ماهگی برای فلج مغزی) اما با توجه به پیشرفت های بسیار در سه دهه اخیر در زمینه مراقبت از نوزادان نارس و زود متولد شده و افزایش نرخ زنده ماندن این نوزادان حتی با وزن بسیار پایین Very Low Birth Wight شرایط در بسیاری از موارد کاملاعوض شده است بگونه ای که در تمام کشورهای دارای سیستم های پیشرفته پزشکی سن شروع خدمات توانبخشی به محض تثبیت شرایط نوزاد از لحاظ زنده ماندن می باشد.
در این شرایط نگاه حاکم بر سیستم پزشکی به این شکل است که در تمام نوزادان در معرض خطر مشکلات تکاملی مانند فلج مغزی ، خدمات کاردرمانی در اولین فرصت ممکن شروع می گردد و تا زمانی که از روند کسب نرمال مراحل رشد مطمین گردیم ادامه می یابد و در صورت مشکلات جدی مانند فلج مغزی کاردرمانی در بهترین سن شروع شده است و در نتیجه می توان به کسب بهترین نتیجه امیدوار بود

نویسنده: سید روح اله افتخاری کارشناس ارشد کاردرمانی

مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى تاك
سعادت آباد، خ سرو غربي، پلاك ١٤٥

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک