سید روح اله افتخاری

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان پایان نامه ”مقایسه تکامل حرکتی کودکان نارس premature دارای سابقه بستری در NICU و نوزادان ترم در سن 18 ماهگی”

کارشناس کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با نمره ممتاز پایان نامه با عنوان”تغذیه و غذا خوردن در کودکان با نیازهای خاص”

سوابق آموزشی :

مدرس کاردرمانی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز توانبخشی تاک