كاردرمانى در فلج زايمانى

كاردرمانى در فلج زايمانى 

نوزادان و كودكان گاهى اوقات از آسيب هاى ضربه اى پيش يا پس از تولد كه آسيب هاى موقتى يا دائمى اعصاب محيطى را سبب ميشوند، رنج ميبرند. براى مثال تولد با پا ميتواند به  ضايعات" شبكه بازويى" منجر شود. 

چنين نوزادانى ممكن است ضعف يا تحليل عضلات كوچك دست و آسيب حسى انرا به دنبال آسيب عصب مربوطه نشان دهند. اين عارضه شايع، "فلج ارب-دوشن" ناميده ميشود كه معمولا يكطرفه و تنها در ارتباط با شبكه بازوئى فوقانى ميباشد و در نتيجه كشش شانه در حالت خميدگى شديد آن (در حالت قرارگيرى دست در بالاى سر ) رخ ميدهد. ميزان بروز ان ٠/٦ تا ٤/٦ مورد از هر ١٠٠٠ تولد زنده است. 

فلج اندام فوقانى بيشتر در عضلات شانه نمايان ميشود تا دست. كودك اغلب بازو را در حالت نزديك به تنه ( ادداكشن ) و چرخش داخلى نگه ميدارد در حاليكه آرنج، باز، ساعد به داخل چرخيده ( پرونيشن ) و مچ دست، خم است.

پيش آگهى به ميزان آسيب اعصاب بستگى دارد اما با مداخله زود هنگام، خوب خواهد بود.

در فلج "كلامپكه" يا فلج شبكه بازويى تحتانى، آسيب كششى عموما شديدتر است. اين عارضه موجب فلج عضلات دست و مچ دست ميشود. آسيب شديد شبكه بازويى به فلج كل اندام فوقانى مى انجامد. 

كاردرمانى در فلج زايمانى

زمان شروع درمان کاردرمانی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده در نتیجه درمان می باشد. هر چه درمانهای کاردرمانی سریعتر آغاز شود احتمال موفقیت بالاتر خواهد بود . کاردرمانی شامل استفاده از مدالیته های درمانی (بویژه الکتروتراپی) ، ماساژ ، PNF و تمرین درمانی است. آموزش مناسب والدین و جلب همکاری آنان در فرایند درمان از مهمترین فاکتورهای موفقیت درمان به شمار می رود .

 - تمرینات کاردرمانی

- شروع حرکات مفاصل توسط کاردرمانگر از ابتدا

- ارزیابی قدرت عضلانی پس از 48 ساعت اول

- حرکات شانه از روز 5 شروع شود

- کشش عضلاتی که احتمال کوتاه شدگی دارند

- تحریکات لمسی

- تمرینات با فشار وزن در صورت لزوم و امکان

- آموزش والدین برای انجام کششها در منزل طور منظم مثلا با هر بار عوض کردن نوزاد ورزشها نیز انجام شوند.

- حرکت شانه به سمت خارج

- کشش زیر بغل

- کشش شانه به داخل قفسه سینه

- بردن دستها به بالای سر

- حرکت آرنج و کشش عضلات دوسر

- حرکت مچ دست و کف دست

اگر فلج بدون بهبود تا ٣ الى ٦ ماهگى ادامه يابد، جراحى ترميمى و ازاد سازى عصب، پيوند دو انتهاى عصب و پيوند عصب ممكن است انجام  شوند.

 

سيد محسن احكامى

كارشناس ارشد كاردرمانى

 

مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى تاك

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک