مشکلات خواب کودکان

معمولاوالدین از مشکلات خواب کودکانشان شکایت دارند.دیر خوابیدن،نخوابیدن،کابوسهای شبانه و....ابتدا بایدعلت را بررسی کرد. شاید بدلیل جلب توجه،تاثیر دارو،اضطراب،ترس و.....باشد.بررسی این عوامل به انتخاب راه حل مناسب کمک خواهد کرد. -والدین قبل از هر کاری باید از نظر جسمی وروحی آمادگی کنار آمدن با مشگلات خواب کودک را داشته باشند.از فرصتهای بدست آمده(خواب بودن کودک،نبودن کودک و...)برای جبران کمبودخواب ویا انجام کارهای لذت بخشبرای خوداستفاده کنند. - جمله" همین الان باید بخوابی"هرشب باید تکرار شود آنها به برخورد قاطع شما نیاز دارند. -برای بعضی از کودکان خوابیدن در اتاق تاریک دشوار است.اجازه دهید باچراغ روشن بخوابند بعداز اینکه بخواب رفتند شماچراغ خواب را جایگزین کنید. -کودکان ترسها وتشویشهایی دارند که قبل از خواب به سراغشان می آید آنها را تشویق کنید که در مورد ترسهایشان با شما صحبت کنند این کار به شما دردرک بهتر مسائل کودک کمک خواهد کرد. -بسیاری از کودکان از خوابیدن در اتاق خود فرار می کنند این کودکان باید خواب روز خود راهم در اتاق خود داشته باشند تا تجربه تنهایی خوابیدن را درروز انجام دهند و آمادگی لازم را برای شب پیدا کنند. -اگر کودک اصرار به خوابیدن در کنار شما راداشت اجازه ندهید به اتاق شما بیاید شما به اتاق او بروید اما روی تخت خوابش نخخوابید کنار تخت روی زمین بخوابید. -گاهی کودک بجای والدین تمایل به خوابیدن در کنار خواهر یا برادرش را دارد.در صورت اجازه دادن این کاربه سرعت عادت می گردد.زیرا کودکان باید یاد بگیرندهنگام خوابیدن مستقل باشند.از طرفی خوابیدن با یکدیگرشاید باعث تحریک تخیلات جنسی وبازیهای جنسی بین خواهر و برادرها شود.با لحن جدی بگویید هر کدام باید در تختخواب مخصوص خود بخوابند واز بحث کردن با آنها خودداری کنید. -یک هم خواب مناسب مثل یک عروسک پشمالو به تنها خوابیدن کودک کمک کردهودر کسباستقلال او مفید خواهد بود . -بخاطر داشته باشید والدین باید قانون خواب کودک را با کسانی که در نبود آنها (مادربزرگ،پدربزرگ،پرستارو...)مسئول خواب کودک هستند در میان بگذارند.زیرا بهم زدن قانون خواب مشگلات خواب را دوباره بر می گرداند. -هم با صحبت وهم با عمل همکاری کودک را در شب تشویق کنید.

كاردرمانى غرب تهران،گفتاردرمانى كاردرمانى شمال تهران،كاردرمانى جسمى،كاردرمانى ذهنى، كاردرمانى سعادت اباد،شهرك غرب،جنت اباد،ارياشهر،پونك

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک