٣٠ بازی برای تقویت هماهنگی چشم و دست

«۳۰ بازی برای تقویت هماهنگی چشم و دست » 1- بازی دارت 2- توپ و راکت 3- توپ و قاشق 4- قلاب و ماهیگری 5- بازی پرتاب حلقه 6- کارت دوخت 7- مهره و نخ 8- مازها 9- پازل ۱۰- مینی بسکتبال 11- بولینگ 12- گرفتن و پرتاب توپ 13- پیچاندن نخ دور قرقره 14- حمل زنگوله بطوری که صدا نکند 15- تیله بازی 16- یک قل دوقل 17- پینگ پنگ 18- بازی دست به دست 19- دومینو 20- رمز نویسی 21- پر رنگ کردن نقطه چین ها و خط چین ها 22- تصاویر فراستیک 23- رنگ آمیزی اشکال 24- چیدن اشکال 25- کپی کردن اشکال 26- تیراندازی با تفنگ پلاستیکی 27- راه رفتن بین خطوط 28- ردیابی کردن خطوط با مداد یا انگشت 29- کوبیدن میخ در تخته 30- حمل لیوان آب بدون اینکه آب بیرون بریزد. مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى تاك سعادت آباد، خ سرو غربي، پلاك ١٤٥

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک