چند توصيه براى گفتاردرمانى در منزل

-هرگز در پس زمينه درمان در منزل تلويزيون روشن نباشد؛ سر و صداى ناشى از تلويزيون، درك كلمات را براى كودك بسيار سخت تر مى كند.
-استفاده از برچسب هاى مغناطيسى بر روى يخچال
مى توان از اين مگنتها با تصاوير درون يخچال مثل شير يا سيب روى يخچال استفاده كرد تا كودك بتواند با آوردن آنها براى شما منظورش را بفهماند.
-روزانه ٤٠ دقيقه وقت براى بازى با كودك بگذاريد
در اين بازى ها از جملات دستورى ساده كه دركشان براى كودك ساده باشد استفاده كنيد مثل : " توپ رو به من بده!"
-از نى هم براى نوشيدن آب و هم چيزهاى ديگر استفاده كنيد
براى مثال نوشيدن آب ميوه هاى پالپ دار يا ميلك شيك و حتى استفاده از نى ها با قطر هاى مختلف به عملكردهاى حسى دهانى-چهره اى كودك كمك مى كند.
عليرضا ساعى
آسيب شناس گفتار و زبان

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک