چگونه کودک خود را برای ورود فرزند دوم آماده کنیم؟

کودکان را باید برای تغییرات اساسی در خانواده آماده کرد.4 ماه قبل از ورود نوزاد جدید آماده سازی را با کمک یک روانشناس شروع کنید.آماده کردن کودک برای ورود نوزاد جدید موجب شکل گیری روابط مناسب بین آنان می شود.
کودکان برای پذیرفتن فرزند دوم و سازگار شدن با شرایط جدید نیاز به کمک روانشناس دارند با شرکت در کلاسهای آماده سازی کودک وایجاد فضای امن همراه با آرامش برای کودک میتوان از واکنشهایی مانند :لجبازی، چسبندگی به مادرواضطراب جدایی، رفتارهای خشن با شیرخوار مثل محکم بغل کرن، ضربه زدن، نیشگون گرفتن، گازگرفتن،......جلوگیری کرد.
حسادت وجه دیگر خشم است که براثر احساس کمبود عشق از طرف والدین بوجود آمده است. وقتی به کودک اجازه داده نمیشود خشمش را نسبت به والدین ابراز کند او خشمش را متوجه نوزاد تازه میکند. حسادت اشاره به این موضوع دارد که کودک احساس میکند سهمش را دریافت نکرده است و برای گرفتن آن دست به هر کاری میزند مثلا:مکیدن شست، با شیشه شیر خوردن، در خواست برای غذادردهان گذاشتن،کنترل نکردن ادرارومدفوع،..... درک والدین از شرایط کودک و حمایت آنها با برنامه ریزی یک روانشناس از وقوع مشکلات بیشتر پیشگیری میکند.
رزا رضايى
آموزش
تاك

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک