کاردرمانی در کودکان (اختلالات ارتوپدی)

در ادامه مقاله قبلی در این جستار تلاش می شود تا نگاهی اجمالی بر مشکلات ارتوپدی کودکان داشته باشیم. علایم و نشانه های اصلی در اختلالات ارتوپدی که منجر به اختلالات عملکردی می شوند عبارت است از: ضعف عضلانی، محدودیت دامنه حرکتی و ناهماهنگی حرکتی. در روند درمان کودکان دارای مشکلات ارتوپدی باید به موارد ذیل توجه کنیم: - سطح عملکرد فعلی کودک با توجه به ارزیابی های انجام شده و سطح عملکرد مورد انتظار از کودک با توجه به سن و مرحله رشدی او - انتطارات خانواده - برفراری ارتباط مناسب توسط کاردرمانگربا کودک که زمینه ساز انجام درست فرایند درمان است. اما اهداف اصلی درمان در کودکان عبادتند از: 1_ بهبود قدرت عضلانی که از طریق فعالیت های مناسب و جذاب که توسط کاردرمانگر برای کودک طراحی می شود. 2_ بهبود دامنه حرکتی در عضو درگیر بیماری که از طریق انجام فعالیت های مناسب، حرکات پسیو ، استرچ، حرکات فعال، ایجاد حرکات داخل مفصلی و در صورت لزوم گچ گیری و اسپیلنت صورت می گیرد. 3_ افزایش هماهنگی حرکتی از طریق آموزش عصبی عضلانی 4_در صورت لزوم آموزش روش های جبرانی برای انجام فعالیت های مورد نظر در مقالات بعدی در مورد برخی از مشکلات رایج در کودکان بحث می شود. سید روح اله افتخاری کارشناس ارشد کاردرمانی مرکز توانبخشی تاک سعادت آباد_خ سرو غربی_پلاک145

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک