کاردرمانی در کودکان

کودک کم توان ذهنی یا کودک Cp  و یا هر کودکی که حتی علامتی از نا توانی ظاهری در او دیده نمیشود ولی نوعی کندی در حرکات و فعالیت های جسمی و ذهنی او مشاهده میشود نیازمند کار توان بخشی میباشد ، تا در حد امکان به سطح فعالیت برسد .

یا کودک این خلا یا این فاصله را بطور کامل طی خواهد کرد و به حد کودک نرمال میرسد و در مدارس عادی حضور پیدا میکند و یا به حداکثر سطح توان خودش خواهد رسید و استقلال نسبی و یا کامل پیدا میکند .

کار درمانی یکی از رشته های تیم توانبخشی میباشد که دارای سه حیطه ی ذهنی ، جسمی و روان میباشد.کودک دلبند شما مجموعه ای از ذهن، جسم و روان میباشد ، پرداخت به یک حیطه ، وقتی از بقیه انها غافل شویم باعث رشد تک بعدی کودک خواهد شد و کارایی او را کاهش خواهد داد.

کاردرمانی جسمی با پرداختن به مشکلات جسمی کودک از جمله اختلالت تون عضلات ،اسپاسم ، شلی عضلانی ، رفلکس های پاتولوژیک ، عدم تکامل مراحل رشد حرکتی ، کوتاهی ها ، تجویز کفش طبی و ارتز و اسپیلنت مناسب آنومانی ها و کلیه کم توانایی ها یا نا توانایی های حرکتی مهارتی ، بیمار را در وضعیت بهتری از لحاظ جسمی و درکی حرکتی هدایت و درمان می نماید.

کودکانی که در این حیطه تحت درمان واقع می شوند شامل کودکان فلج مغزی ، کودکان داون ، کودکان با مشکلات تعادلی و تاخیری ، کودکان با مشکلات قدرت عضلانی ، کودکان با دررفتگی لگن ، کودکان با دیستروفی عضلانی و میوپاتی و کودکانی که به دلیل ویلچر نامناسب یا ضعف عضلانی دچار کوتاهی شده اند . کاردرمانی جسمی با استفاده و به کارگیری تکنیک های درمانی به کودکان فوق یاری می رساند.

کاردرمانی ذهنی با در نظر گرفتن رابطه بین ذهن و جسم ، ذهن و حرکت ، ذهن و گفتار ،ذهن و یادگیری یک سری برنامه ریزی های منسجم در رابطه با توانایی های زیر در کودکان بکار می گیرد .

ضعف body image ،ضعف مهارت های fine ، ضعف مهارت های حرکتی که مربوط به یکپارچگی حسی حرکتی می باشد.مشکل در سیستم وستیبولار (ترس از ارتفاع و.......) ، اختلالات درک بینایی-فضایی فقدان وضعف د رمهارت های ترسیمی ،اختلالت حسی، مشکلات مخچه ای و کلیه ی ناتوانایی های ذهنی کودک و خانواده را راهنمایی می کند.کودکانی که به این حیطه از کاردرمانی نیازمندند شامل: PDD بالاخص اتیسم ،اختلال رفتاری ، اختلال یادگیری ، اختلال توجه و تمرکز ،مشکلات حافظه ،مشکلات نوشتاری،کودکان با تاخیر رشدی ،کودکان با مشکلات درکی شناختی ، کودکان کلامزی ، کودکان مخچه ایکودکان ADHD ، کودکان با مشکلات بینایی -شنیداری .

کاردرمانی ذهنی با استفاده از تکنیک های درمانی ،تکنیک های رفتاری،بازی درمانی ، حرکت درمانی ، اتاق تاریک و.......... مشکلات این کودکان را تا حد امکان مرتفع می سازد.

کاردرمانی در بیماران روان شامل کودکانی می باشد که مشکلات رفتاری ، فوبیا یا ترس شدید ، مشکلات ارتباطی ، اجتماعی ، مشکلات اضطرابی و افسردگی ، پرخاشگری ، اسکیزوفرن کودکی ، وسواس ضد اجتماعی و هذیان و بیقراری می باشند.ا توجه به ارزش کار گروهی در کنار کاردرمانی حضور روانشناس کودک که مسائل آموزش به کودک را به عهده می گیرد ضروری است. در بخش آموزش در واقع کودکان با مفاهیم رنگ ها ، میوه ها،حیوانات ،مشاغل و..........آشنا می شوند.

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک