کدام بیماری شیرخوار ممنوعیت شیردهی محسوب می شود؟

گالاکتوزمی

شیرخوار مبتلابه گالاکتوزمی کلاسیک (کمبود گالاکتوز1 فسفات یوریدیل ترانسفراز) نمیتواند شیر حاوی لاکتوز را هضم کند و چون لاکتوزکربوهیدرات اصلی شیر مادر و شیر گاو است این شیرخواران نباید از شیرمادر و شیر گاو دارای لاکتوز استفاده کنند . اما در برخی فرم های خفیف ژنتیک گالاکتوزمی ، تغذیه با شیر مادر به صورت نسبی امکان پذیر است .

اختلالات متابولیک

شیرخواران مبتلا به سایر اختلالات متابولیک ممکن است شیر انسان را تا حدی تحمل کنند . ولی این توصیه به دریافت پروتئین مورد نیاز و سایر فاکتورها نیز بستگی دارد .

PKU ( فنیل کتونوری ) را می توان با ترکیبی از تغذیه نسبی با شیر مادر و شیر مصنوعی ( فرمولا ) بدون فنیل آلانین ، درمان کرد.شیر انسان در مقایسه با شیر مصنوعی فنیل آلانین کمتری دارد.

منبع:فصلنامه شیرمادر- انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک